Ogłoszenie zamieszczone 11.03.2019, w kategorii Nieruchomości

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek

LIKWIDATOR

Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych "ELWOD"
sp. z o.o. w likwidacji
z siedzibą w 09-411 Płock, ul. Zglenickiego 40A
wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000149460

zaprasza

do składania ofert na zakup prawa wieczystego użytkowania działek gruntu
nr ewid. 10/86 i 10/87 o pow. łącznej 0, 1871 ha, dla którego jest urządzona księga wieczysta nr PL1P/00085154/8.

Nieruchomość jest położona w Płocku przy ul. Zglenickiego 40A
w bezpośrednim sąsiedztwie PKN ORLEN SA, obejmuje budynek administracyjno-socjalny, budynek magazynowy, budynek warsztatowy, wiata magazynowa, plac utwardzony i ogrodzenie z elementów betonowych i siatki.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ma przeznaczenie produkcyjne, magazynowe i usługowe.

Cena wywoławcza: 1.400.000, 00 zł.

Termin składania ofert: do 22 marca 2019 r. godz. 12:00, w siedzibie spółki:
09-411 Płock, ul. Zglenickiego 40A.

Otwarcie ofert nastąpi 22 marca 2019 r. o godz. 12:15.

Nieruchomość można oglądać po uzgodnieniu terminu pod tel.: 781 899 777
(J. Gąsiorowska). Szczegółowe informacje i warunki przetargu pod adresem: witold.grzegorczyk@wp.pl.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.

lokalizacja: Płock
e-mail: biuro@netinterpress.pl
telefon: 781899777
komunikator: Zglenickiego 40A

Ogłoszenie przeczytano 206 razy. Data wygaśnięcia: 10.04.2019

© Copyright MojaGazeta.net, All Rights Reserved
Layout: © RevolWEB, Code: © IntegraDesign

mojagazeta.net