Takie ogłoszenie nie istnieje. Poniżej znajduje się losowo wybrane ogłoszenie:

Ogłoszenie zamieszczone 17.06.2019, w kategorii Nieruchomości

Syndyk Dol-Dom sp zoo sprzeda miejsca postojowe

„Syndyk masy upadłości DOL-DOM Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), sygn. akt XVIII 187/19 (uprzednia sygn. GUp 573/17), zaprasza do składania ofert na nabycie:

- miejsca postojowego nr 19, położonego w budynku przy ul. Powstańców 45 w Ząbkach, objętego księgą wieczystą WA1W/00119220/7 (hala na poz. -2);

- miejsca postojowego nr 46, położonego w budynku przy ul. Ch. Andersena 44 w Ząbkach, objętego księgą wieczystą WA1W/00119218/0 (hala na poz. -1);

- miejsca postojowego nr 58, położonego w budynku przy ul. Powstańców 45 w Ząbkach, objętego księgą wieczystą WA1W/00119220/7 (hala na poziomie -2);

za cenę wywoławczą 18.081, 00 zł brutto za każde z wymienionych miejsc (operaty szacunkowe dotyczące wyceny wymienionych miejsc oraz informacje o ich obecnym stanie faktycznym i prawnym są do wglądu w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. + 48 22 639 45 55. Z wyżej wymienionym operatem szacunkowym można zapoznać się również w aktach sprawy o sygnaturze XVIII 187/19, uprzednia sygn. X GUp 573/17, w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), które to oferty zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 3 lipca 2019 r. w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak – Notariusz, Klaudia Zaleska-Matusiak – Notariusz spółka cywilna, ul. Żelazna 67 lok. 57, 00-871 Warszawa lub przesłać je na adres tej kancelarii listami poleconymi, zgodnie z regulaminami konkursów ofert dostępnymi w pełniej wersji na stronie internetowej www.syndycy.com.pl (zakładka „licytacje”), w tym po dokonaniu wpłaty wadium w kwocie oraz na rachunek bankowy masy upadłości wskazane w regulaminach konkursów ofert.”

lokalizacja: Ząbki
e-mail: biuro@netinterpress.pl
telefon: 226394555
www: http://syndycy.com.pl

Ogłoszenie przeczytano 225 razy. Data wygaśnięcia: 17.07.2019

© Copyright MojaGazeta.net, All Rights Reserved
Layout: © RevolWEB, Code: © IntegraDesign

mojagazeta.net