Ogłoszenie zamieszczone 15.04.2019, w kategorii Nieruchomości

Sprzedaż atrakcyjnej działki z budynkiem-Budzyń

Wójt Gminy Budzyń ogłosił I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej.
Przedmiotem przetargu jest:
1. Działka o numerze ewidencyjnym 1051 o powierzchni 600 m2 położona w miejscowości Budzyń, przy ul. Lipowej nr 6. Nieruchomość stanowi własność Gminy Budzyń i zapisana jest w księdze wieczystej nr PO1B/00035071/2. Powyższa nieruchomość wolna jest od obciążeń.
Nieruchomość zabudowana, położona jest w centrum miejscowości Budzyń. Na działce znajdują się budynki, które dotychczas użytkowane były jako budynki użyteczności publicznej. Powierzchnia wszystkich pomieszczeń w budynku wynosi 399, 46 m2 oraz osobno archiwum i salki 64, 28 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 210.000, 00 złotych.
Wadium – 21.000, 00 złotych
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Budzyń przy ul. Przemysłowej nr 16A, pokój nr 115 (I piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości w pieniądzu na konto Gminy Budzyń Nr 26 8945 0002 2600 0101 2000 0070 Bank Spółdzielczy Chodzież Oddział Budzyń najpóźniej do 23 maja 2019 r. z dopiskiem „przetarg na działkę nr 1051 Budzyń”.
Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Budzyń ul. Przemysłowa 16A (pokój nr 103) lub telefonicznie 67 2843 201 wew. 103, jak również na stronie internetowej www.budzyn.pl

lokalizacja: Budzyń
e-mail: biuro@netinterpress.pl
telefon: 672843201

Ogłoszenie przeczytano 144 razy. Data wygaśnięcia: 15.05.2019

© Copyright MojaGazeta.net, All Rights Reserved
Layout: © RevolWEB, Code: © IntegraDesign

mojagazeta.net