Ogłoszenie zamieszczone 15.05.2019, w kategorii Praca

Samodzielny księgowy z doświadczeniem Kraków

Założona w 2001 Agencja Pracy Tymczasowej, Agencja Pośrednictwa Pracy i Doradztwa Personalnego Work & Profit wpisana pod nr 396 w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia. Obecnie dla naszego Klienta, poszukujemy osób na stanowisko: Samodzielny KsięgowyWymagamy: - Doświadczenie na w/w stanowisku minimum 3 lata- Wykształcenie min.średnie kierunkowe- Aktualizowanie wiedzy z zakresu prawa podatkowego- Sumienność, dokładność, dobra organizacja pracy- Znajomość zagadnień związanych z rozliczaniem operacji walutowych, - Bardzo dobra znajomość prawa podatkowego (CIT, PIT, VAT), - Praktyczna umiejętność sporządzania zeznań VAT, PIT CIT, - Samodzielność, terminowość i nastawienie na realizację wyznaczonych zadań- Mile widziana obsługa programów subiekt, rewizor, gratyfikantOferujemy:- Pracę w firmie z ugruntowaną pozycją na rynku- Możliwość rozwoju- Zatrudnienie bezpośrednio u pracodawcy na podstawie umowy o pracęProsimy o wysłanie zgłoszenia lub o aplikowanie na stronie firmy: www.workprofit.pl 
Administratorem danych jest Work&Profit Sp. zo.o. z siedzibą w Bielsku-Białej. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email, formularz kontaktowy pod adresem www.workprofit.pl, telefonicznie pod numerem 33 816 64 09 lub pisemnie na adres siedziby administratora.Twoje dane osobowe będą przetwarzane:a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy)b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa - podstawąprawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679)c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679)e) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679). Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora.Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upłynięcia okresu 2 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.Zadania: o Koordynowanie księgowości firmy prowadzonej zgodnie z przepisami prawa podatkowego i rachunkowego.o Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.o Sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisamio Monitorowanie na bieżąco zmian w przepisach podatkowych i rachunkowych.o Odpowiedzialność za politykę rachunkowości, plan kont oraz procedury księgowo-podatkowe.o Kontrola dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.o Bieżąca analiza i kontrola kont księgowych, okresowe uzgadnianie sald oraz zamykanie ksiąg rachunkowych.o Miesięczne przeprowadzanie kontroli kosztów działalności firmy , analiza i ocena wyników finansowych firmy oraz ścisła współpraca z Właścicielami firmy.o Nadzorowanie prawidłowego obiegu, przechowywania i archiwizacji dokumentów księgowych.o Przygotowywanie projektów procedur i przepisów wewnętrznych z zakresu spraw finansowo-księgowych.o Koordynowanie pracy zespołu ds. finansowo-księgowycho Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i rozliczeń z zuso Wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań , które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji głównego księgowego.

lokalizacja: Kraków
www: http://aplikuj.hrlink.pl/ap...

Ogłoszenie przeczytano 195 razy. Data wygaśnięcia: 14.06.2019

© Copyright MojaGazeta.net, All Rights Reserved
Layout: © RevolWEB, Code: © IntegraDesign

mojagazeta.net