Ogłoszenie zamieszczone 14.08.2019, w kategorii Firmy, usługi

Syndyk Top Kraft Polska sp zoo sprzeda pakiet wierzytelności

NA SPRZEDAŻ PAKIET WIERZYTELNOŚCI

Syndyk masy upadłości Top Kraft Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Psarach sprzeda z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) wierzytelności wchodzące w skład masy upadłości Top Kraft Polska Sp. z o.o. w upadłości, w postępowaniu prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GUp 114/16)

za cenę łączną nie niższą niż 20.000, 00 zł
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

■ Pisemne oferty należy złożyć w sposób określony w Regulaminie sprzedaży w terminie do dnia 17.09.2019, do godz. 12:00, na adres Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Anna Łaskawiec, ul. Azaliowa 23, 51-252 Wrocław.

■ W konkursie ofert mogą brać osoby, które wpłacą wadium w wysokości 10.000, 00 zł na konto masy upadłości podane w Regulaminie sprzedaży, w terminie do dnia 16.09.2019 r.

■ Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2019 r. o godz. 12:15 w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu.

■ Regulamin sprzedaży wraz z opisem wierzytelności znajdują się w Kancelarii Syndyka.

■ Wszelkie informacje w przedmiocie konkursu ofert można uzyskać osobiście w Kancelarii Syndyka, po uprzednim umówieniu terminu spotkania (nr tel. 606-103-035) lub pod adresem: anna_laskawiec@poczta.fm.

■ Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.lokalizacja: Wrocław
e-mail: anna_laskawiec@poczta.fm
telefon: 606103035

Ogłoszenie przeczytano 86 razy. Data wygaśnięcia: 13.09.2019

© Copyright MojaGazeta.net, All Rights Reserved
Layout: © RevolWEB, Code: © IntegraDesign

mojagazeta.net