Ogłoszenie zamieszczone 07.11.2019, w kategorii Firmy, usługi

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy!

Zapraszamy do Szkoły na kierunek:
Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
———————R 12;—
Technik BHP przeprowadza kontrole w zakładzie pracy pod względem przestrzegania zasad i przepisów BHP, doradza w doborze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, opracowuje plany modernizacji zakładu pracy dotyczące rozwiązań BHP, stwierdza występujące zagrożenia w zakładzie pracy, bada przyczyny wypadków w pracy, organizowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP, dokonuje oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
———————R 12;—
Zapraszamy więc do naszej szkoły!
———————R 12;—
———————R 12;—
W programie nauczania min.:
*Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska
*Podstawy prawa pracy
*Podstawy konstrukcji mechanicznych
*Podstawy psychologii i socjologii
* Ergonomia i fizjologia pracy
* Prowadzenie działalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
* Metodyka kształcenia zawodowego
* Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

———————R 12;—
Po zakończeniu nauki można podejść do egzaminu z kwalifikacji państwowej:

Kwalifikacja : Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
———————R 12;—
Dlaczego warto podjąć naukę u Nas ?
- nie wymagamy matury, wystarczy wykształcenie średnie,
- nauka odbywa się w systemie zaocznym (sobota, niedziela co 2 tygodnie)
- wszystkie materiały na zajęcia zapewnione przez szkołę,
- wysoka zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
- liczne promocje i upusty,
———————R 12;—
Dołącz do nas! Zapraszamy!
Rezerwacja miejsca – zapis on-line
Eureka Rzeszowska Szkoła Policealna

lokalizacja: Rzeszów
e-mail: kursy@eurekaszkola.pl
telefon: 173070030

Ogłoszenie przeczytano 183 razy. Data wygaśnięcia: 07.12.2019

© Copyright MojaGazeta.net, All Rights Reserved
Layout: © RevolWEB, Code: © IntegraDesign

mojagazeta.net