Takie ogłoszenie nie istnieje. Poniżej znajduje się losowo wybrane ogłoszenie:

Ogłoszenie zamieszczone 16.07.2020, w kategorii Nieruchomości

Urząd Gminy Stawiguda sprzeda działki

Wójt Gminy Stawiguda

podaje do publicznej wiadomości
wyciąg z ogłoszenia o drugim
przetargu ustnym nieograniczonym
na zbycie nieruchomości Gminy Stawiguda
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w gminie Stawiguda, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie,
obręb geodezyjny Miodówko, objęta księgą wieczystą nr OL1O/00036156/2

1) działka nr 101/57 o powierzchni 0, 3001 ha,
2) działka nr 101/58 o powierzchni 0, 3473 ha,
3) działka nr 101/59 o powierzchni 0, 3755 ha,
Przeznaczenie nieruchomości Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki położone w obrębie geodezyjnym Miodówko, znajdują się na terenach zabudowy usługowej i produkcyjnej.
Cena wywoławcza
i wysokość wadium
1) działka nr 101/57 – 266.000, 00 zł +23% VAT, wadium – 53.200, 00 zł
2) działka nr 101/58 – 287.000, 00 zł +23% VAT, wadium – 57.400, 00 zł
3) działka nr 101/59 – 311.000, 00 zł +23% VAT, wadium – 62.200, 00 zł

Wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Stawiguda prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Olsztynku – nr konta 98 8823 0007 2001 0100 1973 0008 do dnia 18 sierpnia 2020r.
Termin i miejsce przetargu 21 sierpnia 2020r. od godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, pokój 17 (I piętro).
Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy Stawiguda, pod adresem www.bip.stawiguda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Stawiguda pod adresem www.stawiguda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stawiguda.

Szczegółowych informacji o przetargu udziela: Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, pokój nr 3, I piętro, tel. 89-519-56-89 lub 89-512-69-20.
WÓJT GMINY STAWIGUDA

lokalizacja: Stawiguda
e-mail: biuro@netinterpress.pl
telefon: 895195689
www: http://bip.stawiguda.pl

Ogłoszenie przeczytano 265 razy. Data wygaśnięcia: 15.08.2020 (przedluż czas emisji)

© Copyright MojaGazeta.net, All Rights Reserved
Layout: © RevolWEB, Code: © IntegraDesign

mojagazeta.net