Ogłoszenie zamieszczone 10.09.2020, w kategorii Ogłoszenia drobne

Polska Jedność Szlachecka

Polska Jedność Szlachecka jest organizacją zrzeszającą szlachtę dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
PJS stawia sobie za cel przede wszystkim:
integrację i reprezentację środowiska szlacheckiego,
ochronę dobrego imienia szlachty Rzeczypospolitej Wielu Narodów,
opiekę nad zabytkami kultury szlacheckiej,
popularyzację i promowanie kultury, dorobku i najlepszych tradycji szlacheckich,
krzewienie etosu rycerskiego.
https://www.pjspol.com

lokalizacja: Wrocław
e-mail: tech@pjspol.com
www: https://www.pjspol.com

Ogłoszenie przeczytano 281 razy. Data wygaśnięcia: 09.11.2020

© Copyright MojaGazeta.net, All Rights Reserved
Layout: © RevolWEB, Code: © IntegraDesign

mojagazeta.net